Specialisatie

Bestrijding eikenprocessierups

U P D A T E
Brouwers Groenaannemers wordt momenteel, voornamelijk door particulieren, overspoeld met aanvragen om met spoed de bestrijding van de EPR uit te voeren. 

“We zetten alle zeilen bij om de aanvragen van onze vaste opdrachtgevers binnen afzienbare tijd te kunnen verwerken. Doordat de EPR in 2019 een ware plaag vormt, hebben wij door de hoeveelheid werk geen ruimte om de meldingen van particulieren aan te nemen”.

De Moer, juni 2019

Brouwers Groenaannemers stond aan de wieg van de bestrijding van eikenprocessierupsen in Nederland en heeft geïnvesteerd in kennis en middelen om haar professionaliteit te waarborgen. Daarbij zijn zorg voor mens, milieu en veiligheid onze belangrijkste drijfveren. Tot op de dag van vandaag wordt de eikenprocessierups door Brouwers Groenaannemers preventief en curatief bestreden.

Preventieve bestrijding bestaat hoofdzakelijk uit het bespuiten van het eikenbestand met een biologisch bacteriepreparaat van Bacillus thuringiensis. Onze speciaal aangepaste werktuigdragers zijn daartoe uitgerust met een elektrostatische nevelspuit. Door de compacte uitvoering van onze wendbare machines, zijn nagenoeg alle plaatsen te bereiken. Daar waar een effectieve bespuiting niet mogelijk is worden EPR 3300 mobiele zuigunits ingezet. Door toepassing van deze zuigunits in combinatie met zelfrijdende telescoop-hoogwerkers, kunnen de schadelijke rupsen op nagenoeg elke locatie verwijderd worden. Indien deze methodiek niet geheel toereikend is, kan een gespecialiseerde klimmer worden ingezet. De specialist fixeert de nesten, plukt deze en voert ze af in een daartoe geschikte afgesloten zak.

Naast een gedegen bestrijding van de eikenprocessierupsen is er tijdens de bestrijding ook de nodige aandacht voor communicatie. Er wordt een plan van aanpak gemaakt waarin o.a. aandacht is voor verkeersveiligheid door juiste signalering en correcte afvoer van het residu. De gezondheid en welzijn van omstanders en onze medewerkers staan in dit plan voorop.

Bekijk onze referenties op het gebied van het bestrijden van de eikenprocessierupsen.