Specialisatie

Biodiversiteit en ecologie

“Het leven op aarde kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de Nederlandse weilanden, elke levensvorm, elk ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en onvervangbaar. Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit. Biodiversiteit is behalve mooi, ook nuttig en noodzakelijk. Het zorgt niet alleen voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat, maar levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen verschaffen bestaanszekerheid en vormen de basis voor onze welvaart. Biodiversiteit draagt bij aan de kwaliteit van leven en het welzijn van mensen.”

Bron: Biodiversiteit.nl

 

Directie en medewerkers van Brouwers Groenaannemers hebben passie voor de natuur. Dit uit zich o.a. in het vele vrijwilligerswerk voor diverse instanties als vogelbescherming, Staatsbosbeheer, IVN, FLORON, RAVON en Biodiversiteitsplatform Tilburg.

Door de gepassioneerde medewerkers weet Brouwers Groenaannemers op juiste wijze het begrip Biodiversiteit te vertalen in een praktische uitwerking, waarbij de financiële haalbaarheid continue wordt afgewogen. Tijdens planvorming en realisatie speelt de duurzaamheidsgedachte een belangrijke rol. Vanuit deze overtuiging, en vanuit de wensen en eisen van de belanghebbenden, zoekt Brouwers Groenaannemers naar gepaste oplossingen die de biodiversiteit stimuleren en het milieu niet onnodig belasten.

In een maatschappij waarin ‘groen denken en handelen’ steeds hoger op de bestuurlijke agenda staat, adviseert Brouwers Groenaannemers haar opdrachtgevers op het gebied van ecologische vraagstukken. Dit deskundig advies kan bestaan uit een natuurtoets met conclusies en praktische aanbevelingen of het ontwerpen van een natuurleertuin voor een basisschool. Binnen deze plannen adviseren wij desgewenst in het toepassen van elementen of materialen die de biodiversiteit versterken, zoals het gebruik van autochtoon plantmateriaal.

Brouwers Groenaannemers biedt opdrachtgevers een totaalconcept van ontwerp, advies , uitvoering en onderhoud. Hierdoor worden plannen vertaald in de juiste realisatie en beheer. Onze uitgebreide en betrouwbare kennis van de Nederlandse Flora doet steeds meer opdrachtgevers besluiten Brouwers Groenaannemers te betrekken bij het aanbrengen van bloemenmengsels. Deze worden in overleg met onze vaste leveranciers samengesteld, zodat kwaliteit en hoeveelheid juist zijn afgestemd. U krijgt waar voor uw geld!

Onze voortdurende ambitie naar verbetering en innovatie op het gebied van natuur en milieu heeft geresulteerd in de ontwikkeling van het biodivers groendak. De door Brouwers aangelegde groendaken herbergen een grote diversiteit aan planten alsmede microbiotopen waardoor vogels en insecten, met name dagvlinders, het biodivers groendak bezoeken. Een concreet voorbeeld van het creëren van een ecosysteem door biodiversiteit.

 

Bekijk onze referenties op het gebied van biodiversiteit en ecologie