Referenties

Zorgvuldig maaien leefgebied Levendbarende hagedis

Uitdaging:
  • advisering plan van aanpak
  • geen risico Flora- en faunawet
  • gecertificeerde en deskundige medewerkers
Realisatie:

In opdracht van een gemeente heeft Brouwers Groenaannemers,  ter voorbereiding van een 500 meter lang leidingtracé, maaiwerkzaamheden uitgevoerd in een natuurgebied . Ter voorbereiding van grondwerkzaamheden diende dit tracé te worden gemaaid waarbij de Flora- en faunawet strikt moest worden nageleefd. Het tracé bevindt zich namelijk in het leefgebied van de beschermde Levendbarende hagedis. Brouwers Groenaannemers heeft in samenspraak met de gemeente een plan opgesteld zodat zorgvuldig handelen werd gewaarborgd.

Onze deskundige medewerkers en ecoloog hebben ruimschoots ervaring met ecologische maaiwerkzaamheden waarbij soortspecifieke maatregelen noodzakelijk zijn. Bij de werkzaamheden is tot in detail rekening gehouden met de ecologie van deze soort zoals klimatologische omstandigheden en de minst kwetsbare werkperiode.

Het resultaat: een tevreden opdrachtgever en behoud van de populatie Levenbarende hagedis!

 

Foto's

Projectcode: pu.13

‹ Terug