Referenties

Realiseren halfverharding in waterwingebied

Uitdaging:
  • geen risico Flora- en faunawet
  • geen vermenging sedimenten
  • geen toepassing gebiedsvreemde stoffen
  • goede afwatering
  • natuurlijke uitstraling
Realisatie:

Voorafgaand aan de werkzaamheden verrichtte Brouwers Groenaannemers een Quick-scan in het kader van de Flora- en faunawet uit. Hieruit bleek dat de werkzaamheden geen risico’s opleverde voor beschermde plant- en diersoorten. In overleg met de waterleidingmaatschappij is gekozen voor een kalksteen granulaat omdat deze waterdoorlatend is, geen gebiedsvreemde stoffen bezit en een natuurlijke uitstraling heeft.

Het pad en de aangrenzende bermen zijn geprofileerd alvorens er geotextiel is aangebracht. Het geotextiel voorkomt vermenging met de onderlaag. Vervolgens is het kalksteen granulaat aangebracht en statisch verdicht zodat de doorlaatbaarheid van water is gewaarborgd.

Betrokkenheid bij natuur en landschap, voor een beter leefmilieu!

Foto's

Projectcode: pu.14

‹ Terug