Referenties

Realisatie en beheer ecologische zone

Uitdaging:
  • hemelwater retentie op locatie
  • stimuleren ecologie en biodiversiteit
  • natuurlijk maar aantrekkelijk uitzicht
Realisatie:

Brouwers Groenaannemers realiseerde voor deze gemeente een ecologische zone met natte en droge situaties. In deze volledig duurzame woonwijk is de retentie van hemelwater een vereiste. De circa 8 ha grote ecozone dient onder andere het hemelwater te bergen dat afkomstig is van aangrenzende huizen.

Door hetĀ probleemoplossend vermogen en de aanwezige vakkenis van onze medewerkers zijn enkele praktische verbetervoorstellen doorgevoerd. Zo wordt de ecologie gestimuleerd en de biodiversiteit verhoogd. De ecozone bestaat uit diverse graslanden, poelen, een bosplantsoen en een watervoerende sloot. Het succes van dit project is af te lezen aan het reeds voorkomende Echt duizendguldenkruid en de toename van amfibieĆ«n in dit gebied.

Foto's

Projectcode: pu.10

‹ Terug