Referenties

Realisatie en beheer ecologische verbindingszone

Uitdaging:
  • advisering ecologie
  • optimalisatie ontwerp
  • tijdsdruk
  • weersomstandigheden najaar
  • ontwikkelingsbeheer
Realisatie:

Door adviseurs van Brouwers Groenaannemers zijn bij het ontwerp van deze ecologische verbindingszone diverse aanpassingen voorgesteld. Hierdoor zijn er meer kansen ontstaan voor flora en fauna. In het najaar van 2011 heeft Brouwers Groenaannemers deze ecologische verbindingszone gerealiseerd. Het plangebied ligt aan een beek, waardoor het projectgebied in het najaar nauwelijks toegankelijk was. Met het inzetten van aangepast materieel werd  structuurbederf van de bodem voorkomen. 

Brouwers Groenaannemers realiseerde onder andere een bosplantsoen, poelen, wildakkers, vlechthagen, bruggen, afrastering en poorten. Binnen deze ecologische verbindingszone vormt het laarzenpad een leuke wandelroute door de verschillende biotopen. Reeds in het eerste jaar na aanleg zijn enkele bijzondere plantensoorten als de Slanke sleutelbloem en de Dotterbloem waargenomen. Het succes van deze natuurontwikkeling is af te meten aan waarnemingen door de locale natuurwerkgroep en eigen medewerkers tijdens het beheer.

 

Foto's

Projectcode: pu.08

‹ Terug