Referenties

Machinale snoei openbare groenvoorzieningen

Uitdaging:
  • beperken risico’s t.a.v. Flora- en faunawet
  • waarborgen verkeersveiligheid
  • vaktechnische snoei
Realisatie:

Tijdens de werkzaamheden verrichtte de gecertificeerde machinst van Brouwers Groenaannemers een schouw in het kader van de Flora- en faunawet. Vanwege deze efficiënte werkaanpak is de schade aan beschermde plant- en diersoorten voorkomen. 

De snoeiwerkzaamheden bevatte onder andere het afzetten van overhangende takken, het verjongen van bodembedekkers en het snoeien van hagen. Om dit zo efficiënt mogelijk uit te voeren heeft Brouwers Groenaannemers een drietal machines ingezet: een heggenmaaier, een heggenknipper en een klepelmaaier. De smalspoor kniktrekkers maken moeilijk bereikbare plaatsen bereikbaar en beperken insporing op gazon en verharding.

De ervaren machinist waarborgt de kwaliteit volgens bestekseisen. De met signaalverlichting en waarschuwingsborden uitgeruste trekker zorgt dat er veilig gewerkt kan worden.

Foto's

Projectcode: pu.15

‹ Terug