Referenties

Beheer ecologische verbindingszone

Uitdaging:
  • advisering beheer
  • inachtneming Flora- en faunawet
  • vaste specialisten
  • aangepast materieel
Realisatie:

Binnen deze ca. 60 ha grote ecologische verbindingszone voert Brouwers Groenaannemers de beheerwerkzaamheden uit. Met onze kennis en kunde op het gebied van ecologie en het daartoe behorende specialistische machinepark ontzorgen wij de opdrachtgever. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden nemen onze ecologische specialisten diverse plant- en diersoorten waar. Zo kunnen wij onze opdrachtgever voorzien van een praktisch onderbouwd advies afgestemd op de ecologische potentie van het gebied.

De beheerwerkzaamheden bestaan onder andere uit dunnen, afzetten, knotten, maaien, plaggen en het opschonen van poelen.  Het vrijkomende tak- en stamhout binnen het plangebied wordt zoveel mogelijk op rillen verwerkt. Om overtredingen op de Flora- en faunawet te voorkomen zijn onze ecologische specialisten gecertificeerd. Onze medewerkers zijn te allen tijde alert op het voorkomen van schade aan beschermde plant- en diersoorten.

Passie voor groen, daarmee maken wij het verschil!

Foto's

Projectcode: pu.12

‹ Terug