Over ons

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam

Brouwers Groenaannemers weet het containerbegrip ‘duurzaam ondernemen’ te vertalen naar praktische uitwerkingen; MVO in de praktijk ! Gewoon doen!!

Op de onderdelen People, Planet en Profit weten wij ons te onderscheiden door de praktische toepassing van kennis, ervaring én gezond verstand.

Enkele voorbeelden:

People – structureel inzet van sw- medewerkers en wajong jongeren

Planet – stimuleren biodiversiteit, hergebruik materialen, toepassen autochtoon plantmateriaal,
minder CO2 uitstoot door transport te beperken

Profit – investeren in innovatieve materialen, efficiënte werkaanpak, waarbij transport- en stortkosten
worden beperkt

De door Brouwers Groenaannemers gehanteerde Richtlijnen Duurzaam Inkopen waarborgen dat leveranciers van producten en diensten eveneens volgens het principe van duurzaam handelen.  Juist omdat wij duurzaam ondernemen en hierbij veel oog hebben voor milieuaspecten en biodiversiteit, zijn wij ISO 14001 gecertificeerd en beschikken wij over de certificering Duurzaam terrein beheer.

Betrokken

Project ‘Make a Difference’

Om haar maatschappelijke betrokkenheid daadwerkelijk in de praktijk te brengen voert het voltallige personeel van Brouwers Groenaannemers, dus inclusief administratie, kader en directie, elk jaar een project uit dat voldoet aan de volgende criteria:

– het project is van algemeen belang en voor iedereen toegankelijk
– er is geen budget voor het project
– binnen 2 dagen te realiseren

De afgelopen jaren hebben we de volgende projecten succesvol en naar tevredenheid uitgevoerd:

2012:  opknappen kinderboerderij en dierenasiel in de gemeente ’s Hertogenbosch
2011:   opknappen bosgebied Chaam/Galder voor Staatsbosbeheer
2010:  opknappen kinderboerderijen in Tilburg
2008: opknappen diverse tuinen bij huize Assisië te Biezenmortel

Omdat we ook in de komende jaren een maatschappelijke bijdrage willen leveren, zijn wij geïnteresseerd in nieuwe projecten.

Hebt u een prima idee voor onze ‘Make a Difference’ dag laat het ons weten!