Over ons

Kennis & opleiding

‘Passie voor en kennis van groen’

Brouwers Groenaannemers onderscheidt zich door de ruime kennis van en passie voor de groene ruimte en hecht juist daarom veel waarde aan goed opgeleide en vakbekwame medewerkers. Sinds 2004 vormen wij, samen met drie collega-bedrijven en het opleidingsinstituut, het Onderwijscluster Midden Brabant (OMB).
Door het initiatief tot én de participatie in deze vakopleiding worden kwaliteit en inhoud geborgd, waardoor zowel theoretische als ook praktische kennis volledig aansluiten bij de dynamische eisen van onze (potentiële) klanten.
Ontwerp, aanleg en onderhoud komen in dit leerproces nadrukkelijk aan bod, voor zowel eenvoudige als de meer complexe groenprojecten. Innovatieve mogelijkheden in het kader van biodiversiteit, groene daken en CO2-reductie in stedelijke gebieden, maken deel uit van het programma.

De lessen en cursussen worden zowel verzorgd door deskundige docenten van het genoemde opleidingsinstituut als ook door speciaal hiervoor opgeleide medewerkers van participerende bedrijven, waaronder Brouwers Groenaannemers. Deze combinatie van theoretische en didactische kennis en praktijkervaring is zeer effectief gebleken. De vakopleiding voorziet in de mogelijkheid om tijdens dienstverband een volwaardig MBO diploma te behalen op niveau 2, 3 en 4. Met trots kunnen wij vaststellen dat inmiddels een groot aantal ‘professionals in groenvoorziening’ zijn opgeleid.

Naast bovenstaande opleidingen verzorgt Brouwers Groenaannemers ook wintercursussen en overige interne opleidingstrajecten. Daarmee wordt bereikt dat op elk niveau gewerkt kan worden aan verbreding en verdieping binnen ons vakgebied, een voorwaarde voor succesvol ondernemen.