Nieuws

Nieuws

Brouwers Groenaannemers investeert samen met burgers in duurzame ontwikkeling landschapspark Moerenburg

In nauwe samenwerking met de vrijwilligers van Werkgroep Behoud Moerenburg en betrokken agrariërs voert Brouwers Groenaannemers sinds 2012 het ecologisch beheer in Moerenburg (Tilburg Noord) uit. Moerenburg heeft de status van landschapspark en bevat op het gebied van flora en fauna tal van kenmerken die het gebied speciaal maken. Het betreft een uniek gebied voor Noord-Brabant waar ca. 1200 plant- en diersoorten te vinden zijn.

In het najaar van 2012 werden in Moerenburg diverse ooievaars op doortrek waargenomen. Op initiatief van de Werkgroep werd, met medewerking van Brouwers Groenaannemers, op 23 februari jl. een ooievaarsnest geplaatst in het beekdal van de Voortse Stroom die door het park meandert. Samen met de burger investeren wij op deze manier in een duurzame ontwikkeling van dit prachtige natuurgebied.

›  Lees verder

Ecologisch groenbeheer Moerenburg

Brouwer Groenaannemers is verantwoordelijk voor het ecologisch groenbeheer van 20 hectare nieuw aangelegde natuur in Moerenburg-Heukelom. Bij het beheren hiervan betrekken wij partijen die actief zijn in Moerenburg. Onder deze participanten behoren agrariërs, bewoners en de Werkgroep Behoud Moerenburg.

›  Lees verder

Brouwers Groenaannemers houdt Tilburg bereikbaar!

Bij sneeuwval en vorst  is het van groot belang dat openbare wegen en bedrijven bereikbaar blijven. Om de continuïteit te waarborgen komt Brouwers Groenaannemers meteen in actie! Gladheid als gevolg van sneeuw en ijs op oppervlakten zoals wegen en fietspaden, maar ook op bedrijfsterreinen, wordt door Brouwers Groenaannemers vakkundig bestreden. Zo wordt zo spoedig mogelijk een veilige situatie gecreëerd. Onze medewerkers ›› Lees verder

›  Lees verder

Brouwers Groenaannemers optimaliseert leefomgeving bewoners Amarant

Brouwers Groenaannemers vervaardigt rolstoelvriendelijke plantentafels voor een locatie van Amarant in Rijsbergen en optimaliseert zo de leefomgeving van bewoners. Samen met onze opdrachtgevers werken wij zo aan een groene toekomst!

›  Lees verder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de praktijk! Gewoon doen!

Brouwers Groenaannemers vertaalt duurzaam ondernemen naar praktische uitwerkingen. Door aansluiting bij het Opleidingscluster Midden Brabant (OMB) worden onze medewerkers opgeleid tot vakbekwame en duurzaam inzetbare vakkrachten. Maatschappelijke betrokkenheid en Verantwoord Ondernemen zijn thema’s die binnen de bedrijfsvoering centraal staan. Dat geven we graag door aan onze medewerkers. Mede daarom werd door het OMB op vrijdag 7 december jl. voor hen een excursiedag georganiseerd. Tijdens deze dag werd hen getoond dat een duurzame bedrijfsvoering en economische resultaten elkaar versterken!

›  Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief