Nieuws

Opening oeverzwaluwwand in de Dongevallei

Op initiatief van de Tilburgse KNNV-afdeling (veldbiologie en natuurstudie) heeft Brouwers Groenaannemers een oeverzwaluwwand in de Dongevallei (De Reeshof – Tilburg) gerealiseerd. 
Op donderdag 1 november jl. werd deze oeverzwaluwwand door de Tilburgse wethouder mw. Moorman geopend.

Het broedgebied van de oeverzwaluw herbergt een kale, zandige of lemige steilwand waarin de nestgangen uitgegraven kunnen worden. Brouwers Groenaannemers realiseerde een 30 meter brede en ruim 2 meter hoge wand met ca. 100 nestgaten en diverse insectenhotels. De oeverzwaluw voedt zich vooral met muggen maar ook andere insecten. Het metselwerk is gesteld op een betonnen fundering en vervolgens aangewerkt met een zandlichaam bestaande uit lemig zand. Hierin kan de oeverzwaluw de nestgang zonder instortingsgevaar uitgraven. Daar de oeverzwaluw overwintert in Afrika zal het spotten van deze vogel nog even op zich laten wachten.

 


› Nieuwsoverzicht

Aanmelden nieuwsbrief