Nieuws

Oeverzwaluwwand in de Dongevallei groot succes!

November 2012 heeft Brouwers Groenaannemers op initiatief van de Tilburgse KNNV-afdeling (veldbiologie en natuurstudie) een oeverzwaluwwand in de Dongevallei (De Reeshof – Tilburg) gerealiseerd. Na de realisatie was het wachten op het 1ste broedresultaat. Hoewel in 2013 een aantal oeverzwaluwen nabij de kunstmatige wand zijn waargenomen, zijn deze niet tot broeden gekomen. Een jaar later, 2014, zijn ruim 50 broedgevallen waargenomen. Een ongekend succes!

 

Vrijwilligers van de Tilburgse KNNV-afdeling monitoren de broedvogels in de Dongevallei en houden zodoende ook de oeverzwaluwwand scherp in de gaten. Bij de controle dit jaar ontdekte zij tot nu toe ruim 50 in gebruik zijnde nesten. Hiermee is ruim 40% van de 124 beschikbare nestgaten voorzien. Er is dus ruimte voor nog meer oeverzwaluwen, nu of in de toekomst.

 

In de periode voorafgaand aan de gerealiseerde oeverzwaluwwand, van 2004-2012, varieerde de resultaten van 0 tot maximaal13 broedparen. Nu dus een verviervoudiging. Na het broedseizoen wordt het aantal broedgevallen definitief vastgesteld. Benieuwd naar het eindresultaat van 2014, wij houden u op de hoogte via onze website.


› Nieuwsoverzicht

Aanmelden nieuwsbrief