Nieuws

Nieuws: Boomonderhoud begint onder de grond!

Onder toeziend oog van de European Tree Technicians van Brouwers Groenaannemers is er onlangs een groeiplaatsverbetering uitgevoerd op 4 ‘Valse acacia’s’ in Spoorpark Tilburg.
 
De vier karakteristieke bomen, Robinia pseudoacacia, dienen in het toekomstige Spoorpark gehandhaaft te blijven. Echter is in het ontwerp een betonnen verharding voorzien binnen de wortelzone. Bij reguliere uitvoering zou het verlies aan beworteling en inperking van de groeiruimte dusdanig fors zijn dat deze Valse acacia’s niet duurzaam te behouden zijn.

Natuurlijke aanpak.
De boomtechnisch adviseurs van Brouwers Groenaannemers hebben ten behoeve van de benodigde groeiplaatsinrichting eerst een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd. Dit om de aard en omvang van de beworteling en de kwaliteit van de groeiplaats vast te stellen. Hieruit is gebleken dat naast de voorgenomen inperking van de groeiruimte de resterende groeiplaats onvoldoende van kwaliteit was om een gezonde groei van de bomen te garanderen.

In samenspraak met
Tree Ground Solutions – TGS en de European Tree Technicians van Brouwers Groenaannemers is naast een groeiplaatsonderzoek een groeiplaatsinrichting bedacht. Binnen de kroonprojectie is met behulp van een bodeminjectiemachine de groeiplaats los ‘geploft’ en zijn zogenaamde schimmeldominantie humuscompost en perliet ingebracht. Peilers zijn geboord om diepere wortelgroei te stimuleren en hierop is een laag ‘Rotterdams Bomenzand’ aangebracht. Bewapeningsdoek waarop Permavoid kratten zijn geplaatst om het overtollige regenwater beter te reguleren zijn gevuld met een fijne mulchfrachtie. De 4 bomen zijn middels een wortelstraat met elkaar verbonden.

Een groene toekomst.
Inmiddels is de puinfundering reeds aangebracht en zijn de betonwerkzaamheden in volle gang! Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid krijgen de bomen nog enkele watergiften waaraan ‘Redu-Bac’ (dit is een zogenaamd restproduct uit de houtverwerkende industrie en stimuleert de wortelgroei) wordt toegevoegd.

Kortom; een interessant project waarbij kennis, kunde en een juiste samenwerking heeft geleid tot een GROEN 🌳 resultaat. De bezoekers van het Spoorpark kunnen de karakteristieke bomen nog jaren in volle glorie bewonderen.

Advies omtrent groeiplaatsverbetering en groeiplaatsonderzoek? Neem contact op met onze European Tree Technicians via info@brouwersgroenaannemers.nl of 013-515 9427.

Alle ins en outs omtrent de aanleg van het Spoorpark volgen? www.spoorparktilburg.nl


› Nieuwsoverzicht

Aanmelden nieuwsbrief