Nieuws

Brouwers Groenaannemers maakt zich sterk voor de ransuil.

Brouwers Groenaannemers zet zich op tal van fronten in voor de Biodiversiteit, zo ook voor de Ransuil. Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor het behoud van de Ransuil in de provincie Noord-Brabant. In samenwerking met Uilenwerkgroep Dongenmond en Gemeente Geertruidenberg heeft Brouwers Groenaannemers haar steun verleend middels het planten van coniferen en het leveren en aanplanten van 100 stuks bosplantsoen.

In de winterperiode vestigt de Ransuil zich aan de rand van een woonwijk binnen Gemeente Geertruidenberg op een zogenaamde winterroest. Een roestplaats doet dienst als rust- en slaapplaats en worden vaak jaren achtereen gebruikt. Coniferen zijn favoriet, want die bieden voldoende beschutting. Met de aanplant van de coniferen wordt de winterroest met het oog op de toekomst duurzaam in stand gehouden. Het bosplantsoen dient als buffer om te zorgen voor een rustige roestplaats.

Na de winterperiode verlaten de uilen de roest om in de omgeving een broedlocatie te zoeken. Om de broedlocaties uit de breiden zijn er in april dit jaar 4 kunstnesten in bomen geplaatst door een klimexpert die op vrijwillige basis deze klus heeft uitgevoerd. De betreffende kunstnesten werden gesponsord door Brabants Landschap en geschonken aan Gemeente Geertruidenberg door Uilenwerkgroep Dongemond.

Met deze initiatieven hoopt Gemeente Geertruidenberg haar bewoners te prikkelen om actie te ondernemen om de kwetsbare soorten een toekomst te geven. Want behalve de Ransuil zijn er ook vele andere soorten die moeite hebben om het hoofd boven water te houden!


› Nieuwsoverzicht

Aanmelden nieuwsbrief