Nieuws

Brouwers Groenaannemers investeert samen met burgers in duurzame ontwikkeling landschapspark Moerenburg

In nauwe samenwerking met de vrijwilligers van Werkgroep Behoud Moerenburg en betrokken agrariërs  voert Brouwers Groenaannemers sinds 2012 het ecologisch beheer in Moerenburg (Tilburg Noord) uit. Moerenburg heeft de status van landschapspark en bevat op het gebied van flora en fauna tal van kenmerken die het gebied speciaal maken. Het betreft een uniek gebied voor Noord-Brabant waar ca. 1200 plant- en diersoorten te vinden zijn.

In het najaar van 2012 werden in Moerenburg diverse ooievaars op doortrek waargenomen. Op initiatief van de Werkgroep werd, met medewerking van Brouwers Groenaannemers, op 23 februari jl. een ooievaarsnest geplaatst in het beekdal van de Voortse Stroom die door het park meandert. Samen met de burger investeren wij op deze manier in een duurzame ontwikkeling van dit prachtige natuurgebied. 

Burgerparticipatie en samenwerken

Brouwers Groenaannemers draagt de natuur een warm hart toe. We zijn daarom trots op ons samenwerkingsverband met de Werkgroep Behoud Moerenburg, de betrokken agrariërs en hobbyboeren. Daar waar burgers het initiatief en de verantwoordelijkheid voor elkaar en de natuurlijke omgeving nemen, dragen wij als professionele groenaannemer, graag ons steentje bij. Zo stellen wij gereedschap beschikbaar en sponsoren wij verbruiksmiddelen. Ook adviseren wij over het beheer en begeleiden we desgewenst de uitvoering van de werkzaamheden.

Het ontstane netwerk van diverse participanten waarbij de lijnen kort zijn, zorgt voor een prettige samenwerking. Er kan snel worden geschakeld, zo ontstaat draagvlak en saamhorigheid. Met het oog op de toekomst en duurzaamheidgedachte zou wat ons betreft deze samenwerkingsvorm nog breder binnen gemeenten geïmplementeerd mogen worden. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Brouwers Groenaannemers hecht veel waarde aan maatschappelijke doelen en initiatieven. Wij houden het niet alleen bij mooie woorden, maar voegen de daad bij het woord en ondersteunen vele projecten. Van sponsoring van lokale sportverenigingen tot materiële bijdragen aan natuurwerkverenigingen en vrijwilligersorganisaties.

Het initiatief van de Werkgroep Behoud Moerenburg voor plaatsing van een ooievaarsnest werd door ons meteen omarmd. Waar de werkgroep zelf het plaatsen voor haar rekening nam, droeg Brouwers Groenaannemers financieel bij door het zorgen voor benodigde materialen. In lengte van dagen dient het ooievaarsnest in het beekdal van de Voortse Stroom als blikvanger!


› Nieuwsoverzicht

Aanmelden nieuwsbrief