Nieuws

Brouwers Groenaannemers gaat voor groen

Bij Brouwers Groenaannemers hechten we veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Wij willen de negatieve effecten van onze werkzaamheden op het milieu zo klein mogelijk maken. Daarom zijn wij in het verleden reeds ISO 14001-gecertificeerd. Dit betekent dat wij een milieumanagementsysteem hebben, waarmee wij onze milieuprestaties continue proberen te verbeteren.

Omdat wij bij Brouwers Groenaannemers hebben ingezien dat wij momenteel nog niet voldoende aandacht besteden aan de reductie van het broeikasgas CO2, dat o.a. vrij komt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en zorg voor de wereldwijde opwarming van de aarde, hebben wij besloten om te gaan certificeren op de CO2-prestatieladder!
De CO2 prestatieladder, wat is dat nou precies?

Prorail heeft in 2009 het initiatief genomen om samen te zorgen voor minder CO2 en heeft daartoe een instrument ontwikkeld om CO2 uitstoot te controleren en te reduceren. Dit instrument is de CO2prestatieladder met een vijftal niveaus. Sinds begin 2011 is dit instrument overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Onlangs werd niveau 5 op de ladder behaald. Niveau 5 is het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder. Wij zijn erg trots op deze prestatie.

De CO2-prestatieladder zal ons ook in de komende jaren gaan helpen om onze CO2-uitstoot in beeld te brengen, en om vervolgens maatregelen te nemen om deze te gaan reduceren.

Hoe gaan we nu daadwerkelijk CO2-uitstoot terug dringen?
Om deze certificering te behouden, gaan wij in de komende jaren stapsgewijs een aantal maatregelen doorvoeren. Dit betekent o.a. de aanschaf van zuinigere auto’s/machines, energiebesparende maatregelen in het bedrijfspand en cursussen voor de medewerkers m.b.t energie zuinig rijden en werken. Daarnaast zullen er periodiek toolboxmeetings worden gehouden over energie besparen! Mocht u meer willen weten over onze energiebesparende maatregelen, neem dan gerust een kijkje op onze website. Op onze website kunt u al onze CO2-documentatie vinden, dus ook ons energiemanagementprogramma!

Vragen?
Mocht u vragen hebben, of zelf goede suggesties/ideeën hebben over hoe wij als bedrijf energie kunnen besparen? Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij KAM-coördinator Jeroen Brouwers.


› Nieuwsoverzicht

Aanmelden nieuwsbrief