Nieuws

Brouwers Groenaannemers biedt hulp aan vleermuizen!

Brouwers Groenaannemers zet zich op tal van fronten in voor de Biodiversiteit, zo ook voor vleermuizen. Vleermuizen zijn als nachtdieren letterlijk en figuurlijk onderbelicht. Op enkele algemene vleermuissoorten na, gaat het dan ook erg slecht met de vleermuizen in Nederland. Brouwers Groenaannemers voelt zich (mede)verantwoordelijk voor het behoud en herstel van deze soortgroep. Zodoende heeft Brouwers Groenaannemers initiatief ondernomen om vleermuizen in Tilburg te helpen. Brouwers Groenaannemers heeft een project op poten gezet om Landschapspark Moerenburg en enkele volkstuinen te voorzien van vleermuiskasten. Dit initiatief is door Stichting Streekrekening Het Groene Woud warm onthaald.

Stichting Streekrekening Het Groene Woud heeft zich als doel gesteld om een bijdrage te leveren aan vleermuizen in Nationaal Landschap Het Groene Woud, waar o.a. Tilburg onderdeel van uitmaakt. Aan het initiatief is subsidie toegekend voor de aanschaf van het benodigd materiaal om het initiatief te realiseren. De benodigde arbeid en inspanning wordt gesponsord door Brouwers Groenaannemers. Stichting Streekrekening Het Groene Woud vormt een ingenieus concept om financiële middelen vrij te maken voor duurzame projecten in Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Dankzij de financiële steun van Streekrekening Het Groene Woud, maar ook dankzij de toezegging en het enthousiasme van Gemeente Tilburg, Waterschap de Dommel en enkele volkstuinen in Tilburg, is Brouwers Groenaannemers in staat gesteld om de vleermuizen de hulp te bieden die zij nodig hebben. Het gebrek aan verblijfplaatsen wordt ingevuld door het ophangen van vleermuiskasten van diverse typen en formaten. Inmiddels zijn in totaal 70 vleermuiskasten geplaatst.

De resultaten van de vleermuiskasten worden voor een periode van ten minste 3 jaar bijgehouden. Graag betrekken wij belangstellenden bij het vleermuisproject door o.a. het organiseren van een excursieavond, houd onze site in de gaten voor datums.


› Nieuwsoverzicht

Aanmelden nieuwsbrief