Green Care Public

Green Care Public

voor overheid en publieke sector
De publieke Groene Ruimte!  Samen werken aan een duurzame toekomst.

Brouwers Groenaannemers heeft een ruime ervaring in advies, realisatie en beheer van groenprojecten in de openbare ruimte. Vanuit deze ervaring maken wij ontwerpen voor onder andere plantsoenen, openbare tuinen, parken en een diversiteit aan overige groenelementen, waarbij kernwaarden als schoon, heel en veilig de rode draad vormen. Menig opdrachtgever waardeert onze objectieve en praktische adviezen en de compleet uitgewerkte rapporten waaronder natuurtoetsen en ecologische beheerplannen.

Opdrachtgevers treffen in Brouwers Groenaannemers een servicegerichte partner die investeert in mensen en middelen. Onze betrokken medewerkers zijn overtuigd van het nut en de noodzaak van Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Brouwers Groenaannemers traint en schoolt zijn medewerkers op ontwikkelingen binnen de markt zoals natuurwetgeving en groene daken.

Wij verrichten een groot scala aan aanleg- en onderhoudswerkzaamheden, waarbij wij beschikken over een ruime ervaring met beeldbestekken en een integrale werkaanpak. Een brede greep uit onze werkzaamheden treft u op deze website.

Brouwers Groenaannemers is gespecialiseerd in het opstellen van professionele, concrete en specifieke plannen van aanpak voor groenprojecten. Daardoor beschikt de opdrachtgever over de middelen om de gewenste regie te kunnen voeren. Kortom het maatwerk wat opdrachtgevers van Brouwers Groenaannemers mogen verwachten.

Betrokkenheid bij natuur en landschap, voor een beter leefmilieu.