Referenties

Processierupsenbestrijding

Bestrijding eikenprocessierups gemeente

Uitdaging:
  • totale ontzorging
  • voorkomen volksgezondheidsprobleem
  • projectspecifiek Plan van Aanpak
  • vastgestelde randvoorwaarden GGD
  • geen risico t.a.v. Flora- en faunawet

Realisatie

 

‹ Terug