Referenties

Halfverhardingen

Realiseren halfverharding in waterwingebied

Uitdaging:
 • geen risico Flora- en faunawet
 • geen vermenging sedimenten
 • geen toepassing gebiedsvreemde stoffen
 • goede afwatering
 • natuurlijke uitstraling

Realisatie

 

Realisatie Jeu de Boulesbaan

Uitdaging:
 • inpassing binnen bestaand park
 • vandalisme gevoelig
 • toepassen standaard materialen

Realisatie

 

Realisatie biodiversiteitstuin

Uitdaging:
 • optimale beleving biodiversiteit
 • flora en fauna in stedelijke omgeving
 • duurzaamheidcriteria
 • educatief karakter
 • versterken bedrijfsimago
 • aanbesteding op basis van EMVI
 • 3 jaar ontwikkelingsbeheer

Realisatie

 

Aanleg en onderhoud buitenruimte zorginstelling

Uitdaging:
 • organische architectuur als basis voor groene ruimte
 • ‘healing environment’ als leidraad voor inrichting omgeving
 •  duurzaam en onderhoudsvriendelijke materialen

Realisatie

 

‹ Terug