Referenties

Green Care Public

Realisatie biodiversiteitstuin

Uitdaging:
 • optimale beleving biodiversiteit
 • flora en fauna in stedelijke omgeving
 • duurzaamheidcriteria
 • educatief karakter
 • versterken bedrijfsimago
 • aanbesteding op basis vanĀ EMVI
 • 3 jaar ontwikkelingsbeheer

Realisatie

 

Bestrijding eikenprocessierups gemeente

Uitdaging:
 • totale ontzorging
 • voorkomen volksgezondheidsprobleem
 • projectspecifiek Plan van Aanpak
 • vastgestelde randvoorwaarden GGD
 • geen risico t.a.v. Flora- en faunawet

Realisatie

 

Vervangen zomereik (Quercus robur)

Uitdaging:
 • behoud beplantingsplan
 • oplevering in kort tijdsbestek
 • intredende winter

Realisatie

 

Aanleg en onderhoud rotonde

Uitdaging:
 • groene ruimte in harmonie met kunstwerk
 • versterken biodiversiteit
 • extensief onderhoud
 • visueel aantrekkelijk

Realisatie

 

Realisatie speelplein

Uitdaging:
 • ontwerp vertalen naar werkomschrijving (bestek)
 • natuurlijk spelen
 • diversiteit bouwkundige elementen
 • gefaseerde en flexibele uitvoering

Realisatie

 

‹ Terug