Referenties

Green Care Public

Snoeien bomen

Uitdaging:
 • achterstallig onderhoud
 • omleiding fietsers
 • doorvoeren mutaties
 • beperkt budget

Realisatie

 

Beheer ecologische verbindingszone

Uitdaging:
 • advisering beheer
 • inachtneming Flora- en faunawet
 • vaste specialisten
 • aangepast materieel

Realisatie

 

Realisatie Jeu de Boulesbaan

Uitdaging:
 • inpassing binnen bestaand park
 • vandalisme gevoelig
 • toepassen standaard materialen

Realisatie

 

Realisatie en beheer ecologische zone

Uitdaging:
 • hemelwater retentie op locatie
 • stimuleren ecologie en biodiversiteit
 • natuurlijk maar aantrekkelijk uitzicht

Realisatie

 

Realisatie en beheer ecologische verbindingszone

Uitdaging:
 • advisering ecologie
 • optimalisatie ontwerp
 • tijdsdruk
 • weersomstandigheden najaar
 • ontwikkelingsbeheer

Realisatie

 

‹ Terug