Referenties

Green Care Public

Minder onderhoud met vitaalgroen.

Uitdaging:
 • Verzorgd en kleurrijk.
 • Extensiveren.
 • Bezuinigen op beheerbudget.

Realisatie

 

Machinale snoei openbare groenvoorzieningen

Uitdaging:
 • beperken risico's t.a.v. Flora- en faunawet
 • waarborgen verkeersveiligheid
 • vaktechnische snoei

Realisatie

 

Realisatie en beheer inspiratietuin

Uitdaging:
 • ontwerp en realisatie binnen 10 dagen
 • stimuleren biodiversiteit
 • educatief karakter
 • weersomstandigheden

Realisatie

 

Realiseren halfverharding in waterwingebied

Uitdaging:
 • geen risico Flora- en faunawet
 • geen vermenging sedimenten
 • geen toepassing gebiedsvreemde stoffen
 • goede afwatering
 • natuurlijke uitstraling

Realisatie

 

Zorgvuldig maaien leefgebied Levendbarende hagedis

Uitdaging:
 • advisering plan van aanpak
 • geen risico Flora- en faunawet
 • gecertificeerde en deskundige medewerkers

Realisatie

 

‹ Terug