Referenties

Extensieve groendaken

Realisatie extensief groendak

Uitdaging:
  • beperkt budget
  • gefaseerde uitvoering
  • beperken parkeeroverlast

Realisatie

 

Onderhoud daktuin Tilburg

Uitdaging:
  • duurzaam 'groen' in stedelijke omgeving
  • uitnodigend uitzicht voor bewoners
  • beplanting vitaal houden
  • optimale waterhuishouding

Realisatie

 

‹ Terug