Referenties

Biodiversiteit en ecologie

Realisatie en beheer inspiratietuin

Uitdaging:
 • ontwerp en realisatie binnen 10 dagen
 • stimuleren biodiversiteit
 • educatief karakter
 • weersomstandigheden

Realisatie

 

Zorgvuldig maaien leefgebied Levendbarende hagedis

Uitdaging:
 • advisering plan van aanpak
 • geen risico Flora- en faunawet
 • gecertificeerde en deskundige medewerkers

Realisatie

 

Beheer ecologische verbindingszone

Uitdaging:
 • advisering beheer
 • inachtneming Flora- en faunawet
 • vaste specialisten
 • aangepast materieel

Realisatie

 

Realisatie en beheer ecologische zone

Uitdaging:
 • hemelwater retentie op locatie
 • stimuleren ecologie en biodiversiteit
 • natuurlijk maar aantrekkelijk uitzicht

Realisatie

 

Realisatie en beheer ecologische verbindingszone

Uitdaging:
 • advisering ecologie
 • optimalisatie ontwerp
 • tijdsdruk
 • weersomstandigheden najaar
 • ontwikkelingsbeheer

Realisatie

 

‹ Terug