Specialisatie

Bestrijding eikenprocessierups

“Sinds 1987 vormt de eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea Linnaeus) een jaarlijks terugkerend probleem in een groot deel van Nederland. Van mei tot en met juli gaat de eikenprocessierups op eikenbomen in processieachtige colonnes op zoek naar nieuwe eikenbladeren; vandaar de naam eikenprocessierupsen. Gedurende deze periode verspreidt de rups brandharen die bij mensen ernstige irritaties kunnen geven. Ook eikenbomen kunnen schade oplopen door vraat van de rups.

De eigenaar van besmette bomen is verantwoordelijk voor de overlastbestrijding en voor het waarschuwen van het publiek. Veel eikenbomen zijn eigendom van gemeenten (stedelijk groen) en van provincies (laanbomen langs provinciale wegen). Voor de uitvoering van bestrijding, beheer en afvalverwerking van processierupsen worden gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld. Indien u op uw eigen perceel te maken hebt met eikenbomen met processierupsen, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur daarvoor een deskundig bedrijf in of vraag daarover advies bij uw gemeente.”

Bron: Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit

Brouwers Groenaannemers stond aan de wieg van de bestrijding van eikenprocessierupsen in Nederland en heeft geïnvesteerd in kennis en middelen om haar professionaliteit te waarborgen. Daarbij zijn zorg voor mens, milieu en veiligheid onze belangrijkste drijfveren. Tot op de dag van vandaag wordt de eikenprocessierups door Brouwers Groenaannemers preventief en curatief bestreden.

Preventieve bestrijding bestaat hoofdzakelijk uit het bespuiten van het eikenbestand met een biologisch bacteriepreparaat van Bacillus thuringiensis. Onze speciaal aangepaste werktuigdragers zijn daartoe uitgerust met een elektrostatische nevelspuit. Door de compacte uitvoering van onze wendbare machines, zijn nagenoeg alle plaatsen te bereiken. Daar waar een effectieve bespuiting niet mogelijk is worden EPR 3300 mobiele zuigunits ingezet. Door toepassing van deze zuigunits in combinatie met zelfrijdende telescoop-hoogwerkers, kunnen de schadelijke rupsen op nagenoeg elke locatie verwijderd worden. Indien deze methodiek niet geheel toereikend is, kan een gespecialiseerde klimmer worden ingezet. De specialist fixeert de nesten, plukt deze en voert ze af in een daartoe geschikte afgesloten zak.

Naast een gedegen bestrijding van de eikenprocessierupsen is er tijdens de bestrijding ook de nodige aandacht voor communicatie. Er wordt een plan van aanpak gemaakt waarin o.a. aandacht is voor verkeersveiligheid door juiste signalering en correcte afvoer van het residu. De gezondheid en welzijn van omstanders en onze medewerkers staan in dit plan voorop.

Bekijk onze referenties op het gebied van het bestrijden van de eikenprocessierupsen.