Nieuws

Nieuws

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de praktijk! Gewoon doen!

Brouwers Groenaannemers vertaalt duurzaam ondernemen naar praktische uitwerkingen. Door aansluiting bij het Opleidingscluster Midden Brabant (OMB) worden onze medewerkers opgeleid tot vakbekwame en duurzaam inzetbare vakkrachten. Maatschappelijke betrokkenheid en Verantwoord Ondernemen zijn thema’s die binnen de bedrijfsvoering centraal staan. Dat geven we graag door aan onze medewerkers. Mede daarom werd door het OMB op vrijdag 7 december jl. voor hen een excursiedag georganiseerd. Tijdens deze dag werd hen getoond dat een duurzame bedrijfsvoering en economische resultaten elkaar versterken!

›  Lees verder

Opening oeverzwaluwwand in de Dongevallei

Brouwers Groenaannemers realiseerde een oeverzwaluwwand in de Reeshof – Tilburg. Op 1 november jl. werd deze 30 meter brede en ruim 2 meter hoge wand door de Tilburgse wethouder mw. Moorman geopend.

›  Lees verder

Opening ecologische verbindingszone Blauwhoefseloop

Brouwers Groenaannemers adviseerde bij de realisatie van de ecologische verbindingszone Blauwhoefseloop die zondagmiddag 23 september jl. werd geopend. Het beheer van deze zone wordt eveneens door Brouwers Groenaannemers op professionele wijze verzorgd.

›  Lees verder

Brouwers Groenaannemers kiest voor klantgerichtheid in nieuwe stijl!

Sinds januari 2012 is de bedrijfsnaam veranderd in Brouwers Groenaannemers en is de huisstijl en profilering gemoderniseerd. Van strategische keuze tot klantgerichte benadering met integrale focus op 3 doelgroepen: Green Care Private, Green Care Business en Green Care Public.

›  Lees verder

Brouwers Groenaannemers – 40 Jaar partners in ‘groen’

Op 14 september jl. vierde Brouwers Groenaannemers met al haar (oud)medewerkers het 40 jarig bestaan van de onderneming. Als bijzondere locatie was gekozen voor attractiepark De Efteling.

›  Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief