Nieuws

Nieuws

Brouwers Groenaannemers houdt Tilburg bereikbaar!

Bij sneeuwval en vorst  is het van groot belang dat openbare wegen en bedrijven bereikbaar blijven. Om de continuïteit te waarborgen komt Brouwers Groenaannemers meteen in actie! Gladheid als gevolg van sneeuw en ijs op oppervlakten zoals wegen en fietspaden, maar ook op bedrijfsterreinen, wordt door Brouwers Groenaannemers vakkundig bestreden. Zo wordt zo spoedig mogelijk een veilige situatie gecreëerd. Onze medewerkers ›› Lees verder

›  Lees verder

Brouwers Groenaannemers optimaliseert leefomgeving bewoners Amarant

Brouwers Groenaannemers vervaardigt rolstoelvriendelijke plantentafels voor een locatie van Amarant in Rijsbergen en optimaliseert zo de leefomgeving van bewoners. Samen met onze opdrachtgevers werken wij zo aan een groene toekomst!

›  Lees verder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de praktijk! Gewoon doen!

Brouwers Groenaannemers vertaalt duurzaam ondernemen naar praktische uitwerkingen. Door aansluiting bij het Opleidingscluster Midden Brabant (OMB) worden onze medewerkers opgeleid tot vakbekwame en duurzaam inzetbare vakkrachten. Maatschappelijke betrokkenheid en Verantwoord Ondernemen zijn thema’s die binnen de bedrijfsvoering centraal staan. Dat geven we graag door aan onze medewerkers. Mede daarom werd door het OMB op vrijdag 7 december jl. voor hen een excursiedag georganiseerd. Tijdens deze dag werd hen getoond dat een duurzame bedrijfsvoering en economische resultaten elkaar versterken!

›  Lees verder

Opening oeverzwaluwwand in de Dongevallei

Brouwers Groenaannemers realiseerde een oeverzwaluwwand in de Reeshof – Tilburg. Op 1 november jl. werd deze 30 meter brede en ruim 2 meter hoge wand door de Tilburgse wethouder mw. Moorman geopend.

›  Lees verder

Opening ecologische verbindingszone Blauwhoefseloop

Brouwers Groenaannemers adviseerde bij de realisatie van de ecologische verbindingszone Blauwhoefseloop die zondagmiddag 23 september jl. werd geopend. Het beheer van deze zone wordt eveneens door Brouwers Groenaannemers op professionele wijze verzorgd.

›  Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief