Nieuws

Nieuws

Brouwers Groenaannemers verzorgt de aanplant van drie herdenkingsbomen

Rondom de aanstaande troonswisseling op 30 april a.s. worden door de gemeente Tilburg, in samenwerking met het Oranje Comité en dorpsraden, diverse festiviteiten georganiseerd. Bij een van deze festiviteiten is Brouwers Groenaannemers alvast nauw betrokken geweest. Op verschillende locaties in de gemeente Tilburg werden drie herdenkingsbomen (Koningslindes), geleverd door Boomkwekerij Udenhout, aangeplant. Veel belangstellenden waren naar Tilburg (Leypark), Udenhout en Berkel-Enschot gekomen ›› Lees verder

›  Lees verder

Brouwers Groenaannemers neemt deel aan het Ondernemersakkoord Midden-Brabant

Brouwers Groenaannemers neemt deel aan het Ondernemersakkoord Midden-Brabant en vertaalt zo Duurzaam Ondernemen naar een praktische uitwerking.

›  Lees verder

Tijdige bestrijding voorkomt overlast eikenprocessierups

Brouwers Groenaannemers bestrijdt zowel preventief als curatief de eikenprocessierups. Middels een plan van aanpak op maat omschrijven wij onze effectieve werkwijze. De zorg voor mens, milieu en veilgheid zijn daarbij onze belangrijkste drijfveren!

›  Lees verder

Brouwers Groenaannemers investeert samen met burgers in duurzame ontwikkeling landschapspark Moerenburg

In nauwe samenwerking met de vrijwilligers van Werkgroep Behoud Moerenburg en betrokken agrariërs voert Brouwers Groenaannemers sinds 2012 het ecologisch beheer in Moerenburg (Tilburg Noord) uit. Moerenburg heeft de status van landschapspark en bevat op het gebied van flora en fauna tal van kenmerken die het gebied speciaal maken. Het betreft een uniek gebied voor Noord-Brabant waar ca. 1200 plant- en diersoorten te vinden zijn.

In het najaar van 2012 werden in Moerenburg diverse ooievaars op doortrek waargenomen. Op initiatief van de Werkgroep werd, met medewerking van Brouwers Groenaannemers, op 23 februari jl. een ooievaarsnest geplaatst in het beekdal van de Voortse Stroom die door het park meandert. Samen met de burger investeren wij op deze manier in een duurzame ontwikkeling van dit prachtige natuurgebied.

›  Lees verder

Ecologisch groenbeheer Moerenburg

Brouwer Groenaannemers is verantwoordelijk voor het ecologisch groenbeheer van 20 hectare nieuw aangelegde natuur in Moerenburg-Heukelom. Bij het beheren hiervan betrekken wij partijen die actief zijn in Moerenburg. Onder deze participanten behoren agrariërs, bewoners en de Werkgroep Behoud Moerenburg.

›  Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief