Nieuws

Nieuws

Brouwers Groenaannemers verrijkt Biodiversiteit in Tilburg e.o.

Door Stichting Streekrekening Het Groene Woud werd aan natuurverenigingen en andere organisaties een speciale oproep gedaan. Ter versterking en verbetering van vleermuisbiotopen binnen Nationaal Landschap Het Groene Woud werd namelijk gevraagd om met aansprekende initiatieven te komen. Als ambassadeur van de Biodiversiteit in Tilburg e.o. heeft Brouwers Groenaannemers direct aan deze oproep gehoor gegeven. Het resultaat: toekenning van twee cheques voor het uitvoeren van de door ons gedane initiatiefvoorstellen!

›  Lees verder

Brouwers Groenaannemers investeert in duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Vrijdag 22 maart jl. werkte 20 leerlingen van het Opleidingscluster Midden-Brabant (OMB) samen met de Werkgroep Behoud Moerenburg aan diverse natuurprojecten binnen Landschapspark Moerenburg. Dit opleidingsinitiatief kwam mede tot stand doordat Streekhuis Het Groene Woud en het project Deltaplan voor het Landschap op zoek waren naar het regionaal uitdragen van maatschappelijke betrokkenheid. Op dit verzoek werd door Brouwers Groenaannemers en de andere deelnemers aan het OMB enthousiast gereageerd.

›  Lees verder

Brouwers Groenaannemers verzorgt de aanplant van drie herdenkingsbomen

Rondom de aanstaande troonswisseling op 30 april a.s. worden door de gemeente Tilburg, in samenwerking met het Oranje Comité en dorpsraden, diverse festiviteiten georganiseerd. Bij een van deze festiviteiten is Brouwers Groenaannemers alvast nauw betrokken geweest. Op verschillende locaties in de gemeente Tilburg werden drie herdenkingsbomen (Koningslindes), geleverd door Boomkwekerij Udenhout, aangeplant. Veel belangstellenden waren naar Tilburg (Leypark), Udenhout en Berkel-Enschot gekomen ›› Lees verder

›  Lees verder

Brouwers Groenaannemers neemt deel aan het Ondernemersakkoord Midden-Brabant

Brouwers Groenaannemers neemt deel aan het Ondernemersakkoord Midden-Brabant en vertaalt zo Duurzaam Ondernemen naar een praktische uitwerking.

›  Lees verder

Tijdige bestrijding voorkomt overlast eikenprocessierups

Brouwers Groenaannemers bestrijdt zowel preventief als curatief de eikenprocessierups. Middels een plan van aanpak op maat omschrijven wij onze effectieve werkwijze. De zorg voor mens, milieu en veilgheid zijn daarbij onze belangrijkste drijfveren!

›  Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief