Nieuws

Eric Schippers versterkt Adviesafdeling Brouwers Groenaannemers

Eric heeft onlangs de Adviesafdeling binnen Brouwers Groenaannemers versterkt. Zijn studie Toegepaste Biologie heeft hij met goed gevolg afgerond en in zijn rugzak een enorme passie en veldwerk ervaring in aquatisch onderzoek, voornamelijk op het gebied van libellen, amfibieën en vissen.

Eric gaat ondersteunen in het uitvoeren van ecologisch veldwerk. Onderzoeken in het kader van Wet natuurbescherming, soortspecifiek onderzoek, maar ook begeleiding bij werkzaamheden met invloed op beschermde soorten.

Eric; welkom aan boord! Contact opnemen met Eric Schippers: 013 – 515 94 27 of www.brouwersgroenaannemers.nl


› Nieuwsoverzicht

Aanmelden nieuwsbrief