Green Care Public

Advies/ ontwerp

Voor elk advies/ontwerp van plantsoenen, parken, openbare tuinen en landschapsplan biedt Brouwers Groenaannemers u een gepaste oplossing.

Om aan de toenemende wensen en eisen van onze opdrachtgevers te voldoen beschikt Brouwers Groenaannemers over ecologische kennis en kunde én is gespecialiseerd in Flora- en faunawet gerelateerde vraagstukken. Vanuit deze expertise verrichten onze ecologen uiteenlopende onderzoeken op het gebied van beschermde plant en diersoorten en weten dit tot een passend en praktisch advies te vertalen. Vanzelfsprekend worden elementen als duurzaamheid, kwaliteit, biodiversiteit en rendement in het ontwerp geïntegreerd.
Onze ontwerpen worden onderbouwd met eigen referentiebeelden, zodat u meteen kunt zien dat u wensen en eisen aansluiten bij de gestelde doelen en eindbeelden.

Ons bedrijfsbureau stelt ook (ecologische) beheerplannen op en verwerkt digitale inventarisatiegegevens en veldinformatie. Deze expertise leidt tot steeds meer opdrachten voor het digitaal inmeten met behulp van GPS. Op deze manier bieden wij onze opdrachtgevers desgewenst hoogtekaarten, revisiegegevens, beheerkaarten en verspreidingskaarten.

Naast genoemde expertise en specialismen draagt ook onze proactieve en creatieve aanpak bij aan het tot stand komen van aansprekende groenprojecten.