Green Care Business

Ontwerp/ advies

De inrichting van de groene ruimte, zowel buiten als binnen, versterkt het bedrijfsimago en draagt bij aan een uitstraling die past bij de bedrijfsprofilering. Daarnaast staan elementen als duurzaamheid, kwaliteit, biodiversiteit en rendement steeds vaker op de ‘groene’-agenda.

Om uw wensen en eisen te vertalen naar een creatief ontwerp, beschikt Brouwers Groenaannemers over een team van gekwalificeerde ontwerpers en tuinarchitecten. Juist door de brede ervaring weten wij als geen ander een veelzijdigheid aan materialen te combineren met aantrekkelijke beplanting. Inleven in de wensen van de klant is hierbij onze uitdaging, waarbij wij te allen tijde kritisch blijven over de financiële en praktische haalbaarheid. Ook onze proactieve houding en onze adviserende rol nemen wij uitermate serieus. Value for money!

Tevens beschikt Brouwers Groenaannemers over ecologische kennis en kunde en is gespecialiseerd in Flora- en faunawet gerelateerde vraagstukken. Vanuit deze expertise verrichten onze ecologen uiteenlopende onderzoeken op het gebied van beschermde plant- en diersoorten en weten dit tot een passend en praktisch advies te vertalen in bijvoorbeeld een natuurtoets. Deze Quick- scan heeft al menig opdrachtgever geholpen de Flora- en faunawet na te leven, waarbij de geplande werkzaamheden conform het wensenpakket konden worden uitgevoerd.
Ter voorbereiding van het definitieve ontwerp worden inventarisatiegegevens en veldinformatie in een rapportage vastgelegd. Het digitaal inmeten met behulp van GPS maakt deze rapportage met bijbehorend kaartmateriaal zeer nauwkeurig en betrouwbaar.