Green Care Business

Inrichting/ aanleg

Brouwers Groenaannemers richt zich op aanlegprojecten met cultuurtechnische, infrastructurele en groenwerkzaamheden. Voor aanlegprojecten nemen wij uw zorgen over het gehele traject, van voorbereiding tot oplevering, uit handen. Onze werkwijze richt zich op een duidelijk plan van aanpak, waarbij toetsingsmomenten kunnen worden bepaald. Werkzaamheden en planning worden gedurende het project besproken. U weet waar u aan toe bent.

Om onze hoge kwaliteitsstandaard te borgen beschikken wij over de nodige certificeringen. Tevens wordt daarmee onze focus voor veiligheid en duurzaamheid bevestigd én voldoen we aan de wettelijke eisen binnen de branche en die van onze opdrachtgevers.
Continue aandacht voor scholing, open communicatie en een proactieve houding vormen daarbij een rode draad.

Met het oog op efficiënte en eenduidige communicatie, wordt voor elk project een projectleider toegewezen. Hij of zij treedt op als contactpersoon richting onze opdrachtgever.

Brouwers Groenaannemers beschikt over een uitgebreid machinepark waardoor geen klus te klein en geen werk te groot is. We beschikken o.a. over hydraulische graafmachines en -laadschoppen, GPS- meetsystemen, zaaimachines en vele andere machines en werktuigen. Kortom voor iedere klus de juiste machine van klein tot groot, zodat het werk efficiënt en goed uitgevoerd wordt.